Mob: 9922182989

Main Office: Donje Project:
Behind Atul Nagar,
GokulNagar, Varanashi Society,
Mumbai-Banglore Highway,
Warje Malwadi,
Pune – 411058
Ph: 9822857049
Near Siddhanath Forest Aashram,
Donje (Golewadi),
Sinhagad Foothills,
Pune – 411042
Ph: 9922182989

Contact Us

Late Vaibhav Phalnikar Memorial Foundation

Apala Ghar

Head Office Project Address
Behind Atul Nagar,
Gokulnagar, Varanashi Society,
Mumbai-Banglore Highway,
Warje Malwadi,
Pune – 411058
Ph: 9822857049
Near Siddhanath Forest Aashram,
Donje (Golewadi),
Sinhagad Foothills,
Pune – 411042

Mob: 9922182989
E-Mail: apalaghar@yahoo.com

Our Representatives

India:

   
Nagpur (Maharashtra) Mumbai Borivali (East)
Shri Shyam Askarkar
Cell.No.9822693297
  Akshata Kamath
akki.kamti@gmail.com
09819790916
     
Baroda New Delhi
Smt. Sandhya Gohil
09879109581
Mrs. Snehal Mahajan
8130849888
     
Chennai
Shri. Bhushan Yerpude
09043334904
   
     

USA

Canada

Shri.Girish Thakar
Mrs.Lina G.Thakar
196,Bryna Lane.
Carnegie.
Pittsburgh. PA.
15106
U.S.A.
Phone no – (001) 4122760444Mrs.Prabha Nair
prabha_n2006@yahoo.com
prabha_n61@rediff.com
Shri.Harish Athale
2327 vally Forest way
Oakville
On L6H6W8
email: harish.athale@gmail.com
Phone : 9052576945

Australia

U.K (England)

Shri Sunil Barbhai
5 Manus Place.
Glenfield,
NSW – 2167.
Sydney,Australia.
Phone no. – (02) 98294805
Shri Ashirwad C. Deshmukh
Phone no – 07784440131, 07883233441
ashirwad86@gmail.com

Dubai

Ms. Sheela
Phone no – 00971507874861
sheelatwinkle@gmail.com